Per tal de poder enviar una valisa a un destinatari concret, és necessari que aquest tingui una adreça de correu electrònic vinculada per poder rebre les diferents comunicacions referents a la recepció de la valisa. Si l’usuari no té aquesta dada informada, el sistema no permet fer-li cap enviament. Per solucionar aquest tema, cal comunicar a l’usuari a qui volíem enviar la e-Valisa el fet que no té informat el correu electrònic al Directori Corporatiu, i que haurà de demanar a qui gestioni GICAR del seu departament o organisme, ja sigui la unitat de recursos humans o el SAU, que informin aquesta dada a l’entorn de gestió de personal pertinent: GIP/SIP o GDI, ja que aquesta informació passa d’aquests entorns al Directori Corporatiu.