Per tal de poder enviar una valisa a un destinatari concret, és necessari que la seva unitat menor de GICAR estigui creada a l’eina. Si l’usuari no té aquesta dada informada, el sistema no permet fer-li cap enviament.

La forma més senzilla que es creï aquesta unitat menor és que es faci automàticament en el moment que qualsevol usuari de la mateixa accedeixi a l’eina, així que si hi podeu contactar i demanar que simplement accedeixin amb les seves credencials, a partir d’aquell moment ja no apareixerà l’avís conforme no existeix la unitat menor corresponent.

En cas que no tinguis possibilitat de sol·licitar aquest primer accés a un usuari qualsevol de la unitat menor requerida, contacta amb el Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC, informant del codi d’unitat menor que cal afegir.