Directori corporatiu: És el dipòsit central d’identitats de GICAR.

GICAR: Plataforma de Gestió d’Identitats i Control d’Accés als Recursos, de la Generalitat de Catalunya.

IDP: És el servei comú d’identificació, autenticació i autorització de la plataforma EACAT.

S@rcat: Registre corporatiu d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya.

Usuari: Qualsevol persona que utilitza la valisa electrònica

Titular de la valisa: És aquell usuari que pot ser emissor o receptor, però també pot configurar en la seva valisa a un o més usuaris col·laboradors seus, amb la finalitat que gestionin les seves valises electròniques amb uns permisos determinats.

Usuari col·laborador: És aquell usuari que ha estat designat per un usuari titular per a que gestioni les seves valises, amb uns permisos determinats. Un usuari pot ser col·laborador de més d’un titular, en aquest cas podrà gestionar les valises de cada un d’ells, segons els permisos que li hagin donat.

L’usuari col·laborador pot:

• Preparar valises en nom del seu titular,

• Llegir les valises que rep el seu titular si no són confidencials,

I si el càrrec dóna els permisos corresponents en el moment de definir a l’usuari col·laborador, també podrà

• Enviar valises en nom del titular sense el seu vist-i-plau

Usuari emissor / receptor: És aquell usuari que com el seu nom indica envia o rep la valisa electrònica, i a qui anirà associat l’assentament de sortida (quan sigui emissor)/entrada (quan sigui receptor) del registre.

Usuari visualitzador: És aquell usuari que ha definit l’emissor d’una valisa per a que sense ser-ne el Destinatari pugui visualitzar-la. Aquest usuari també té les següents característiques:

• No pot rebutjar una valisa.

• Quan ha llegit una valisa no s’envia avís de lectura a l’emissor.

• La valisa dirigida a ell no ha estat registrada pel S@rcat, ja que no és el Destinatari.