Els esdeveniments que generaran avisos per correu electrònic als usuaris d’e-Valisa són els següents:

 1. Recepció d’una nova valisa. L’usuari destinatari (i tots els usuaris col·laboradors que tingui associats) i els usuaris visualitzadors rebran un avís cada vegada que rebin una nova valisa. Els destinataris rebran un correu amb assumpte “Rebuda:” i l’assumpte de la valisa en qüestió, i els visualitzadors rebran un correu amb assumpte “Visualitzador:” i l’assumpte de la valisa.
 2. Valisa a modificar. Si a l’hora de revisar una valisa preparada per vistiplau, el titular determina que cal fer alguna modificació, podrà fer-ho ell mateix o bé tornar la valisa al col·laborador indicant-li els canvis que ha de realitzar. En aquest segon cas, l’eValisa enviarà un avís al col·laborador per indicar-li-ho.
 3. Valisa descartada. Si el titular d’una valisa decideix eliminar una valisa que li havia preparat un col·laborador per vistiplau, el col·laborador rebrà un avís de valisa descartada.
 4. Valisa retornada. Si l’usuari destinatari d’una valisa (o un dels seus col·laboradors) retorna una valisa rebuda, s’enviarà un correu d’avís a l’usuari emissor (i als seus col·laboradors) per informar-lo.
 5. Lectura d’una valisa. Quan l’usuari destinatari (o un dels seus col·laboradors) llegeixi per primera vegada una valisa rebuda, es generarà un avís a l’usuari emissor (i als seus  col·laboradors) per indicar-li que la valisa ha estat llegida.
 6. Valisa enviada per un col·laborador. Un usuari titular rebrà una avís per correu cada vegada que un dels seus col·laboradors enviï directament una valisa en nom seu.
 7. Valisa preparada per a vistiplau. Un usuari titular rebrà un avís per correu cada vegada que un col·laborador seu li deixi preparada una valisa a la safata de Per a vistiplau. El correu d’avís tindrà com a assumpte “Vistiplau: ” i el propi assumpte de la valisa.
 8. Avís de termini de lectura. Si s’envia una valisa indicant una data de termini i aquesta valisa no ha estat llegida pel destinatari (o un dels seus col·laboradors) abans de que s’exhaureixi el termini indicat, l’eValisa enviarà un correu d’avís tant a l’usuari emissor (per tal que si ho considera oportú faci alguna acció) com a l’usuari destinatari (i els seus col·laboradors).
 9. Valisa enviada per l’usuari amb el que col·laborem. Quan el titular envia la valisa que havíem posat per a vistiplau nosaltres, rebrem l’avís per correu.

Tots aquests correus d’avís inclouran les dades necessàries per poder identificar amb claredat la valisa relacionada (qui és l’usuari emissor, quina és la data i hora en que s’ha produït l’esdeveniment, l’assumpte, etc.) i un enllaç per poder accedir directament a l’eValisa per conèixer amb més exactitud què és el que ha passat i actuar en conseqüència.

De tots aquests tipus d’avisos creiem que n’hi ha que són més importants que d’altres. En concret pensem que els 4 primers s’han d’enviar en tots els casos i que a més a més s’han d’enviar tan aviat com es produeixen.
En canvi, els 4 darrers tipus d’avisos pensem que no són tan crítics i són aquests els que et permetrem configurar de la següent manera:

 • Individualment per a cada tipus d’avís podràs decidir si el vols o no rebre i en cas afirmatiu amb quina freqüència: de forma immediata, rebre un únic correu diari amb tots els esdeveniments que s’hagin produït durant el dia o rebre un únic correu setmanal amb tots els esdeveniments que s’hagin produït en la darrera setmana.
 • Per defecte tots els avisos estaran configurats per a ser enviats de forma immediata tan aviat com es produeix l’esdeveniment. D’aquesta manera es garanteix que els usuaris que s’inicien o s’estan iniciant en l’ús de l’e-Valisa rebran tots els avisos i que només els deixaran de rebre una vegada vagin agafant més experiència en el servei i decideixin fer-ho.

 

valisa20

 

 

 

 

Contingut relacionat o d’interès: