Si ets un usuari col·laborador i estàs creant una valisa en nom d’un usuari titular, t’apareixerà l’opció Per a vistiplau. Aquesta acció només es podrà executar quan la valisa estigui totalment emplenada i amb dades correctes. Una vegada l’executis, t’apareixerà un formulari on podràs de forma opcional indicar un comentari al titular amb les observacions que estimis oportunes. Aquest comentari només serà visible pel titular de la valisa i en cap cas ho podrà veure l’usuari destinatari o els visualitzadors.

valisa16

En el moment de preparar la valisa es produiran les següents accions:

  • La valisa es mourà a la safata Per a vistiplau de l’usuari titular i s’incrementarà el comptador que indica el nombre de valises que té pendents de revisió. A partir d’aquest moment podràs accedir-hi, però ja no podràs realitzar cap canvi.
  • S’enviarà un correu d’avís a l’usuari titular per indicar-li que té una nova valisa pendent de revisió.

Per la seva banda, quan l’usuari titular accedeixi a la safata Per a vistiplau, trobarà les valises pendents de revisió i per a cadascuna d’elles veurà l’usuari destinatari, l’assumpte i el col·laborador que li ha deixat preparada.

valisa17

A continuació el titular podrà accedir al detall d’una d’aquestes valises fent-li clic a sobre per tal de procedir a la seva revisió. La valisa mostrarà a la part superior el comentari del col·laborador (si és que aquest realment ho ha introduït)

valisa18

Si en el moment de revisar la valisa el titular requereix realitzar algun canvi, podrà: fer el canvi ell mateix, o bé, tornar la valisa al col·laborador indicant-li en un comentari els canvis que ha de realitzar. En aquest segon cas la valisa es mourà a la safata d’esborranys i s’enviarà un avís per correu-e al col·laborador per tal que sàpiga que ha de modificar la valisa.

valisa19